Židé a zrod amerického komiksu

Podívejte na oblohu – je to pták? Je to letadlo? Ne, je to minjan komiksových superhrdinů a židovských podivínů, jejich tvůrců.

Od samotného vzniku byl svět moderního komiksu pro Židy přátelským prostředím, odStana LeehoMarvelu po autora knihy MausArta Spiegelmana. Hawkman, Flash, Thor, Superman a Batman všichni vzešli z horečnaté židovské imaginace…Celý článek

Reklamy

Arno Breker – Michelangelo 20. století

„…Po skončení 2. světové války nedošlo jen k vymazání Brekerova jména z učebnic dějin umění, ale také k úmyslnému zničení velké části jeho díla. Američtí pěšáci objevili sklad s mnoha jeho sochami a škodolibě je sbíječkami a rámovými pilami rozdrtili na prach. Další skupiny amerických a sovětských sil napadly jeho veřejná díla dláty a dynamitem. Naštěstí se demokratickým a komunistickým vítězům nepovedlo najít všechny Brekerovy sochy.

I bez Hitlerem zadaných zakázek by si ale Breker vysloužil od vládců médií a jejich lidu nehynoucí nenávist. Celé jeho dílo totiž ztělesňuje árijského heroického ducha síly, krásy a světla v časech, kdy byly na piedestal coby modely postaveny povrchní židovský modernismus a kult ošklivosti…“ Celý článek

1940-breker-atelier

Jonathan Bowden o filmu Umučení Krista

Jen málo filmů se dostalo pod takovou palbu kritiky jako Gibsonovo Umučení Krista (The Passion of the Christ 2004), ale přesto – když jsem se naposled díval –  pronikl mezi desítku finančně nejúspěšnějších filmů všech dob. Ohromný celosvětový úspěch mezi křesťany opravdu vedl k částečnému zmírnění zpola kooordinováného útoku na film. Nic neinspiruje úspěch jako úspěch a vzpomínám si, jak mě pobavilo, když jsem na vrcholku hysterie pozoroval autobus šinoucí se napříč mým městem s obří reklamou na Gibsonovo Umučení.

Celý článek na Délském potápěči
1

Beata Solitudo

Hrdost

(Tento text nám zaslal slovenský kamarád – děkujeme!)

Fragment z knihy Planúce duše Leona Degrella

Leon Degrelle Leon Degrelle

Spoločnosť je najčastejšie iba povyk, rozruch, zmätok okolo vlastnej samoty. Neustále vyhladávanie takzvaného vzrušenia je strachom pred ocitnutím sa samým so sebou. V skutočnosti je to morálny útek.

*

Ako je možné pomýliť si radosť s nepretržitým prebývaním v hlučnom dave? Prečo je, aby sa považovať za šťastného, nutné prebývať v spoločnosti iných ludí? Stretávame sa vtedy len s povrchnosťou iných, zdielame len ich strojené či povrchné správanie. Môže to by príležitosť chvílkovej zábavy či rozptýlenia, niečím na spôsob závanu povetria. Jednako, aký len rozdiel medzi tou plytkou zábavou a hlbokou i zásadnou radosťou, plynúcou z prebývania so samým sebou, z analyzovania svojich intímnych myšlienok a najskrytejších citov! V nich vidieť všetko, možno preniknúť do podstaty vecí.

*

Popierať silu a hojnosť pravej radosti by bolo negáciou vnútorého žitia.

*

Samota poskytne…

View original post 272 more words

O necitlivosti

Radikální obrození

Dnes pozdě v noci se ze sousedního domu, jenž přes noc zůstává prázdný, (již po několikáté) ozývalo žalostné psí skučení. Označovat to za vytí by zřejmě nebylo na místě, protože vydávané zvuky zněly spíš jako by toho psa někdo zahnal do kouta a dloubal do něj klackem. Ač na tomto zvířeti v danou chvíli nikdo nepáchal fyzické násilí, přesto zcela očividně velmi trpělo.

Nebylo by pro nás překvapením, kdyby majitel zmíněného psa upřímně věřil, že ho miluje a že mu dává všechno, co by mohl potřebovat. To zcela automaticky dělá většina lidí: nalhávají si, že druhé milují a přitom se skrze toto své jednání jen snaží dokázat si vlastní důležitost. Mluví o lásce a přesto k ní nemají odvahu ani potřebnou sebekontrolu. Jak řekl Serrano, „láska je něčím velmi vážným; dnes je zcela zapomenutá“. Toto je velmi smutnou skutečností charakterizující moderní svět.

Pasivní zábava zabíjí dětskou představivost a…

View original post 229 more words

Alexej Pludek – Prorok ve stínu

pohanskykruh

alexej-pludekKdyž jsem tu nedávno psal o tom, proč jsem se vlastně stal pohanem ( http://pohanskykruh.wordpress.com/2014/01/22/proc-jsem-se-stal-pohanem/ ), zmiňoval jsem, že mne k tomu částečně přivedla i láska k historii a četba historických románů, konkrétně i věci od spisovatele Alexeje Pludka ( 29. 1. 1923 Prostějov – 7. 9. 2002 Praha). A myslím, že by bylo dobré seznámit naše čtenáře s jeho dílem, které se tak trochu váže i k pohanství. Život tohoto vyjmečného spisovatele měl i své stinné stránky a temné kouty. Pludek nebyl bez chyb, ale to nic nemění na tom, že byl výborný spisovatel a vlastenec.

View original post 2 048 more words